Begonia grandis og dens underarter - de vinterhårdføre Begonia.

Vinterhårdføre Begonia findes. Også til danske forhold. Det drejer sig om arten Begonia grandis og dens forskellige former, kultivarer og underarter. Begonia grandis er udbredt i Kina, Taiwan og Japan og er delt op i underarterne:
Begonia grandis grandis. Cirka 60 til 90 høj.
Begonia grandis holostyla. 40 til 60 cm høj. Bladene med sølvfarvede pletter også i voksenstadiet. 
Begonia grandis sinensis. 20 til 40 cm høj.  Blade ofte grønne på både for- og bagside.

Tidligere har navnet Begonia grandis evansiana været anvendt, men denne regnes i dag som værende synonym med Begonia grandis grandis. En visuel visning af bladformerne hos de tre underarter findes her:
http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=94907&flora_id=2

Begonia grandis er en løvfældende knoldplante. Den kommer op sent i foråret, udenfor først hen i maj måned. Den starter med at producere stængler og blade og hen i juli - august kommer blomsterne. Sent på sæsonen, men før frosten, begynder de at producere bulbiler i bladhjørnerne. Disse falder senere af og overvintrer til det følgende forår, hvor de spirer og bliver til kloner af moderplanten. Frøene er ligeledes meget spirevillige, og alt i alt er Begonia grandis er smuk, hårdfør art, der er let at formere. På billedet ovenover ses forskellige bladfarver hos Begonia grandis grandis.

Begonia grandis grandis findes i et utal af kultivarer og former. Sår man arten, vil man blandt dets afkom se en stor variation i bladfarver og nuancer i farven på blomsterne. Den afbillede form her viser Begonia grandis grandis "Alba". En smuk form med helt hvide blomster på en høj plante. 

Det første billede viser selve den karakteristiske bladform for netop denne underart. Billede 2 viser hanblomsten med pollen, billede 3 hunblomsten og støvfanget. Det sidste billede viser de begyndende frugter to dage efter en succesfuld bestøvning. 

Ud fra disse billeder vil man kunne identificere han- og hunblomster hos alle Begonia.

Her ses en mere pink form. Det drejer sig om en lokalitetsplante fra Japan. 

Den nordligste, og måske mest frosttolerante Begonia grandis er måske også en af de smukkeste. Planten på disse billeder har en meget smuk underside, men oversiden af bladet er ligeledes smukt markeret. Det drejer sig om Begonia grandis grandis fra Sapporo, Hokkaido, Japan. 60 til 90 cm høj.

Her ses en ungplante af Begonia grandis sinensis, udplantet i et skyggedrivhus sammen med bregner og husfred. Læg mærke til de langt mere tilspidsede, helt grønne blade og den pink blomst.

Her ses bulbil dannelsen på henholdsvis Begonia grandis sinensis og Begonia grandis grandis. Begge fra skyggedrivhuset.

Billede et viser forskellen mellem voksne planter af henholdsvis grandis og sinensis.

Billede to er bladvariationen inden for seks forskellige frøplanter af Begonia grandis grandis.

Billede tre den typiske bladform hos Begonia grandis sinensis.